РАСПОРЕД НАСТАВЕ

Датум: 16. Mart 2020 15:50 Категорија: Новости

Драги ученици,
настављамо свакодневно, почев од 8.00 часова, пет дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји за ученике основне школе, који обухватају обрађене наставне јединице изабраних предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења. Часови за млађе разреде се емитују на РТС 2, а за старије разреде на РТС 3 Каналу према распореду који ће бити доступан на сајту наше школе, улазним вратима школе и страници www.rasporednastave.gov.rs.

                              РАСПОРЕД НАСТАВЕ:  30.03. - 3.04. МЛАЂИ РАЗРЕДИ - РТС 2 Канал

 

Понедељак 30.03.

Уторак 31.03.

Среда 1.04.

Четвртак 2.04.

Петак 3.04.

I разред
8.00 - 9.40

Српски језик Математика  Енглески језик

Математика Српски језик
Свет око нас

Српски језик Ликовно Математика

Математика Српски језик
Енглески језик

Српски језик Математика Музичко

II разред
9.45 - 11.25

Српски језик Математика Енглески језик

Математика Српски језик Свет око нас

Српски језик Ликовно Математика

Математика Српски језик Енглески језик

Српски језик Математика Музичко

III разред
11.30 - 13.10

Српски језик Математика Енглески језик

Математика Српски језик Природа и друштво

Српски језик Ликовно Математика

Математика Енглески језик Српски језик

Српски језик Математика Музичко

IV разред
13.15-14.55

Српски језик Математика Енглески језик

Математика Српски језик Природа и друштво

Српски језик Ликовно Математика

Математика Енглески језик Српски језик

Српски језик Математика Музичко


 

 


               
        
 
       
                       РАСПОРЕД НАСТАВЕ:  30.03. - 3.04. СТАРИЈИ РАЗРЕДИ - РТС 3 Канал


 

Понедељак 30.03.

Уторак 31.03.

Среда 1.04.

Четвртак 2.04.

Петак 3.04.

V разред
8.00 - 9.40

Српски Математика
Историја

Математика Српски језик
Биологија

Српски језик Техника и технологија
Географија

Математика Енглески језик
Биологија

Српски Математика
Информатика

VI разред
9.45 - 11.25

Српски језик Математика Историја

Математика Српски језик Физика

Српски језик Биологија Географија

Математика Енглески језик Физика

Српски језик Математика Информатика

VII разред
11.30 - 13.10

Српски језик Математика Историја

Математика Српски језик Биологија

Српски језик Географија Хемија

Математика Енглески језик Физика

 Српски језик Математика Информатика

VIII разред
13.15-15.30

Српски језик Математика Историја Физика

Математика Српски језик Биологија Енглески

Српски језик Географија Историја Хемија

Математика Енглески језик Физика Биологија

Српски језик Математика Географија Хемија