РАСПОРЕД НАСТАВЕ

Датум: 16. Mart 2020 15:50 Категорија: Новости

Драги ученици,
улазимо у девету недељу, почев од 8.00 часова, сваки дан закључно са петком биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји за ученике основне школе, који обухватају обрађене наставне јединице изабраних предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења. Часови за млађе разреде се емитују на РТС 2, а за старије разреде на РТС 3 Каналу према распореду који ће бити доступан на сајту наше школе, улазним вратима школе и страници www.rasporednastave.gov.rs.

                              РАСПОРЕД НАСТАВЕ:  18.05. - 23.05. МЛАЂИ РАЗРЕДИ - РТС 2 Канал

 

Понедељак 18.05.

Уторак 19.05.

Среда 20.05.

Четвртак 21.05.

Петак 22.05.

Субота 23.05.

I разред
8.00 - 9.40

Српски језик Математика  Енглески

 Математика
Српски језик Свет око нас

Српски језик Ликовно Математика

 Математика
Српски језик Свет око нас

Српски језик Математика Музичко

Српски језик Математика Музичко

II разред
9.45 - 11.25

Српски језик Математика  Енглески језик

 Математика Српски језик Свет око нас

Српски језик Ликовно Математика

 Математика Српски језик Свет око нас

Српски језик Математика Музичко

Српски језик Математика Музичко

III разред
11.30 - 13.10

Српски језик Математика Енглески језик

Математика Српски језик Природа и друштво

Српски језик Ликовно Математика

Математика Српски језик Природа и друштво

Српски језик Музичко Математика

Српски језик Музичко Математика

IV разред
13.15-14.55

Српски језик Математика Енглески језик

Математика Српски језик Природа и друштво

Српски језик Ликовно Математика

Математика Српски језик Природа и друштво

Српски језик Музичко Математика

Српски језик Музичко Математика


 

 


               
        
 
       
                       
РАСПОРЕД НАСТАВЕ:  18.05. - 23.05. СТАРИЈИ РАЗРЕДИ - РТС 3 Канал


 

Понедељак 18.05.

Уторак 19.05.

Среда 20.05.

Четвртак 2114.05.

Петак 22.05.

Субота 23.05.

V разред
13.15 - 14.55

Српски језик Математика
Историја

Математика Српски језик
Биологија

Српски језик Техника и технологија
Географија

Математика Енглески језик
Биологија

Српски језик Математика Информатика

Српски језик Математика Информатика

VI разред
15.00 - 16.40

Српски језик Математика Историја

Математика Српски језик Физика

Српски језик Биологија Географија

Математика Енглески језик Физика

Српски језик Математика Информатика

Српски језик Математика Информатика

VII разред
16.45 - 18.25

Српски језик Математика Историја

Математика Српски језик Биологија

Српски језик Географија Хемија

Математика Енглески језик Физика

Српски језик Математика Информатика

Српски језик Математика Информатика

VIII разред
18.30-20.45

 Српскијезик Математика Историја  Физика

 Математика  Српскијезик Биологија Енглески

 Српскијезик Географија Историја     Хемија

Математика Енглескијезик Физика  Биологија

Српски језик Математика Географија Хемија

Српски језик Математика Географија Хемија