УПИС ПРВАКА

Датум: 11. April 2016 13:56 Категорија: Новости

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' У РИПЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ

Редован упис ученика у први разред основне школе ''Вук Караџић'' у Рипњу обавиће се од 1.априла до 31.маја 2016.године. У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, односно, деца рођена 2009.године и деца рођена до 1.марта 2010.године.

ПРИЛИКОМ УПИСА ПОТРЕБНА СУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:
1. Извод из матичне књиге рођених за дете - фотокопија (може и старија од 6 месеци)
2. Потврда о здравственом стању детета (потврда се добија од педијатра у ДЗ Рипањ)
3. Потврда о завршеном припремном предшколском програму

УПИС СЕ ВРШИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8 ДО 14 ЧАСОВА КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ, А ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА СЕ ЗАКАЗУЈЕ ПРИЛИКОМ УПИСА.

Детаљније о упису можете погледати овде.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.
Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.
Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на које дете може оптимално да одговори.

Изузетно када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране педагога и психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писмени захтев оснивачу по прибављеном мишљењу интерресорне комисије.

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу - превремени упис. Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.
У поступку провере спремности на основу мишљења психолога школа може да препоручи:
1. упис детета у први разред;
2. упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма.
Родитељ, односно старатељ, коме је препоручено одлагање поласка детета у школу за годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности  за упис у школу. Комисију чине: психолог, учитељ и педијатар детета.

Због посебних животних околности, деца из осетљивих група (деца из социјално нестимулативних средина, ромска, сиромашна, расељена и слично и деца са сметњама у развоју) могу бити уписана у школу и након прописаног уписног рока. Изузетно ова деца могу да се упишу у школу без доказа о пребивалишту родитеља или друге потребне документације, укључујући и потврду о похађању припремног предшколског програма.

                                                           Зоран Митровски, директор школе