ГДЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ УЏБЕНИКЕ

Датум: 22. Mart 2016 17:57 Категорија: Новости

Школска управа Београд објавила је списак школа где се могу погледати сви одобрени уџбеници. Уџбенике могу погледати наставници, родитељи и ученици. Такође, на сајту Министарства просвете објављена је Листа одобрених уџбеника на основу које се врши избор.

СПИСАК ШКОЛА ЗА ПРЕГЛЕД УЏБЕНИКА

Редни број

Назив  школе

Адреса  школе

Уџбеници

1

ОШ ''Дринка Павловић''

Косовска 19, Стари град

математика  I-VIII

2

ОШ ''Вук Караџић''

Таковска 41, Стари град

страни језици (немачки, енглески, руски, француски...) I-VIII

3

ОШ ''Краљ Петар I''

Краља Петра 7 и маршала Бирјузова, Стари град

историја, географија, познавање природе и друштва

4

ОШ ''Скадарлија''

Француска 26, Стари град

српски језик  I-VIII

5

ОШ ''Стари град''

Херцег Стјепана 7, Стари град

ликовна култура, музичка култура  I-VIII

6

ОШ ''Радојка Лакић''

Александра Костића, Савски венац

Техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство

7

ОШ ''Браћа Барух''

Деспота Ђурђа 2, Стари град

изборни предмети, свет око нас

8

ОШ ''Вељко Дугошевић''

Милана Ракића 41, Звездара

биологија, хемија, физика