Школски аутобус

РЕД ВОЖЊЕ ШКОЛСКИХ МИНИ БУСЕВА  за период од 1.09.2016. до 13.06.2017.године: 

РЕД ВОЖЊЕ ШКОЛСКОГ МИНИБУСА ''А''

СТА

РИЈИ


ПРЕ
 

ПОДНЕ

 

СТА

РИЈИ


ПО
 

ПОДНЕ

Старији
Млађи

Млађи

Млађи
Старији

Млађи

 

Млађи

Млађи

Млађи
Старији
Млађи

Старији

6.50

12.20

13.20

 

Степашиновац

6.50

 

12.20

18.55

6.55

12.15

13.15

 

Средњи Прњавор

6.55

 

12.15

18.50

7.05

12.00

13.05

 

Трешња

7.05

 

12.00

18.35

7.10

12.05

13.10

 

Бошњаци

7.10

 

12.05

18.40

7.15

12.10

   

Симиџићи

7.15

 

12.10

18.45

7.20

11.55

13.00

 

ПРЊАВОР

7.20

 

11.55

18.30

7.30

 

13.15

17.55

Центар

 

8.05

12.35
12.45

18.20

   

13.10

18.00

Рашин мајдан

 

8.00

12.50

 
   

13.05

18.05

Тимочки пут

 

7.55

12.55

 
   

13.00

18.10

Три бандере

 

7.50

13.00

 
   

12.55

13.15

Рипањ станица

 

7.45

13.05

 

                                                  11.30  Време поласка са почетне станице за млађе ученике из ИО Прњавор
                                                  12.50  Време поласка са почетне станице за ученике старијих разреда

                                                  11.30  Време поласка са почетне станице за млађе ученике из матичне школе

РЕД ВОЖЊЕ ШКОЛСКОГ МИНИ БУСА ''Б''

СТА

РИЈИ

ПРЕ

ПОДНЕ

 

СТА

РИЈИ

ПО

ПОДНЕ

 

Старији
Млађи

Млађи

Млађи
Старији

Млађи

 

Млађи

Млађи

Млађи
Старији

Млађи

Старији

6.50

11.55

13.25

 

Прњавор

6.50

 

11.55

 

18.30

6.55

12.00

13.30

 

Бубања

6.55

 

12.00

 

18.35

7.05

12.10

13.35

 

Салон намештаја

7.05

 

12.10

 

18.40

7.10

12.15

13.40

 

Манастир

7.10

 

12.15

 

18.45

7.15

12.20

13.45

 

Пећина

7.15

 

12.20

 

18.50

7.25

11.25

13.55

 

Прњавор

7.25

 

12.25

 

18.55

7.35

 

13.15

17.55

Центар

 

8.05

12.35

12.45

18.20

 

 

13.10

18.00

Велика Рамаћа

 

8.00

 

12.50

 

 

 

13.05

18.05

Оклисак

 

7.55

 

12.55

 

Распоред смена старијих разреда можете видети овде.