Школски календар

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

ОВДЕ можете преузети цео Правилник о школском календару.

Школски календар за школску 2019/20. годину


ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ

Месец

Радна
недеља

П

У

С

Ч

П

С

Н

Распоред
смена

СЕПТЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

1

 

СЕПТЕМБАР

1.

2

3

4

5

6

7

8

Млађи / Старији

СЕПТЕМБАР

2.

9

10

11

12

13

14

15

Старији / Млађи

СЕПТЕМБАР

3.

16

17

18

19

20

21

22

Млађи / Старији

СЕПТЕМБАР

4.

23

24

25

26

27

28

29

Старији / Млађи

ОКТОБАР

5.

30

1

2

3

4

5

6

Млађи / Старији

ОКТОБАР

6.

7

8

9

10

11

12

13

Старији / Млађи

ОКТОБАР

7.

14

15

16

17

18

19

20

Млађи / Старији

ОКТОБАР

8.

21

22

23

24

25

26

27

Старији / Млађи

ОКТОБАР

9.

28

29

30

31

 

 

 

Млађи / Старији

НОВЕМБАР

9.

 

 

 

 

1

2

3

Млађи / Старији

НОВЕМБАР

10.

4

5

6

7

8

9

10

Старији / Млађи

НОВЕМБАР

11.

11

12

13

14

15

16

17

Млађи / Старији

Прво тромесечје школске 2019/2020.године завршава се у петак 12.новембра 2019.године.
Седнице ће бити одржане по следећем распореду: одељенска већа млађих разреда у понедељак 18. новембра, одељенска већа старијих разреда у уторак 19.новембра и Наставничко веће у среду 20.новембра 2019.године.
Родитељски састанци ће бити одржани у времену од 18. до 29.новембра 2019.године.

У понедељак 11.новембра 2019.године обележава се Дан примирја у Првом светском рату - нерадни дани.
Дан школе се прославља у петак 8.новембра 2019.године - наставни дан (по скраћеном распореду).
У уторак 12.11.2019.године ради се по распореду часова од понедељка.

 

ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ

Месец

Радна
недеља

П

У

С

Ч

П

С

Н

Распоред
смена

НОВЕМБАР

12.

18

19

20

21

22

23

24

Старији / Млађи

НОВЕМБАР

13.

25

26

27

28

29

30

 

Млађи / Старији

ДЕЦЕМБАР

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ДЕЦЕМБАР

14.

2

3

4

5

6

7

8

Старији / Млађи

ДЕЦЕМБАР

15.

9

10

11

12

13

14

15

Млађи / Старији

ДЕЦЕМБАР

16.

16

17

18

19

20

21

22

Старији / Млађи

ДЕЦЕМБАР

17.

23

24

25

26

27

28

29

Млађи / Старији

ДЕЦЕМБАР

18.

30

31

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР

 

 

 

1

2

3

4

5

 

ЈАНУАР

19.

6

7

8

9

10

11

12

Млађи / Старији

ЈАНУАР

20.

13

14

15

16

17

18

19

Старији / Млађи

ЈАНУАР

21.

20

21

22

23

24

25

26

Млађи / Старији

ЈАНУАР

22.

27

28

29

30

31

   

Старији / Млађи

Месец

Радна
недеља

П

У

С

Ч

П

С

Н

 

Друго тромесечје школске 2019/2020.године завршава се у петак 31.јануара 2020.године. 
Седнице ће бити одржане по следећем распореду: одељенска већа млађих разреда у среду 29.јануара, одељенска већа старијих разреда у четвртак 30.јануара и Наставничко веће у петак 31.јануара 2020.године.
Родитељски састанци ће бити одржани од 29. до 31.јануара 2020.године.

Од среде 1.01.2020. до уторка 7.01.2020.године трају новогодишњи празници и први део зимског распуста.

У понедељак 27.јануара 2020.године обележава се школска слава Свети Сава - радни дан (нема наставе).
Зимски распуст почиње у суботу 1.фебруара 2020.године, а завршава се у недељу 16.фебруара 2020.године.
У четвртак 9.01.2020.године ради се по распореду часова од понедељка.

ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ

Месец

Радна
недеља

П

У

С

Ч

П

С

Н

Распоред
смена

ФЕБРУАР

 

 

 

 

 

 

1

2

 

ФЕБРУАР

 

3

4

5

6

7

8

9

 

ФЕБРУАР

 

10

11

12

13

14

15

16

 

ФЕБРУАР

23.

17

18

19

20

21

22

23

Млађи / Старији

ФЕБРУАР

24.

24

25

26

27

28

29

 

Старији / Млађи

МАРТ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

МАРТ

25.

2

3

4

5

6

7

8

Млађи / Старији

МАРТ

26.

9

10

11

12

13

14

15

Старији / Млађи

МАРТ

27.

16

17

18

19

20

21

22

Млађи / Старији

МАРТ

28.

23

24

25

26

27

28

29

Старији / Млађи

МАРТ

 

30

31

 

 

 

 

 

 

АПРИЛ

29.

 

 

1

2

3

4

5

Млађи / Старији

АПРИЛ

30.

6

7

8

9

10

11

12

Старији / Млађи

АПРИЛ

31.

13

14

15

16

17

18

19

Млађи / Старији


Треће тромесечје школске 2019/2020.године завршава се у петак 10.априла 2020.године. 
Седнице ће бити одржане по следећем распореду: одељенска већа млађих разреда у уторак 21.априла, одељенска већа старијих разреда у среда 22.априла и Наставничко веће у четвртак 23.априла 2020.године.
Родитељски састанци ће бити одржани од 21. до 30.априла 2020.године.

У понедељак 17.фебруара 2020.године обележава се Сретење - Дан државности Србије - нерадни дани.

Пролећни распуст почиње у суботу 11.априла 2020.године, а завршава се у понедељак 20.априла 2020.године.
У среду 19.02.2020.године ради се по распореду часова од понедељка.
У петак и суботу 27. и 28.03.2020.године биће одржан пробни завршни испит.

 

ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ

Месец

Радна 
недеља

П

У

С

Ч

П

С

Н

Распоред
смена

АПРИЛ

32.

20

21

22

23

24

25

26

Старији / Млађи

АПРИЛ

33.

27

28

29

30

 

 

 

Млађи / Старији

МАЈ

 

 

 

 

 

1

2

3

 

МАЈ

34.

4

5

6

7

8

9

10

Старији / Млађи

МАЈ

35.

11

12

13

14

15

16

17

Млађи / Старији

МАЈ

36.

18

19

20

21

22

23

24

Старији / Млађи

МАЈ

37.

25

26

27

28

29

30

31

Млађи / Старији

МАЈ

38.

1

2

3

4

5

6

7

Старији / Млађи

ЈУН

39.

8

9

10

11

12

13

14

Млађи / Старији

ЈУН

40.

15

16

17

18

19

20

21

Старији / Млађи

ЈУН

 

22

23

24

25

26

27

28

 

ЈУН

 

29

30

 

 

 

 

 

 

ЈУЛ

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 


На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС) и чл. 17. и 24. Закона о Влади (''Службени гласник РС'', бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),
министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
 

П Р А В И Л Н И К
О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Члан 1.

     Овим правилником уређује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину.

Члан 2.

     Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.

Члан 3.

     Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
     Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31.јануара 2020. године.
     Друго полугодиште почиње у уторак, 18.фебруара 2020. године.
     Друго полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда.

Члан 4.

     Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1.овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
     Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
     У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
     Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.

Члан 5.

     Наставни план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама у складу са законом.

Члан 6.

     У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
     Зимски распуст има два дела - први почиње у суботу, 28.децембра 2019. године, а завршава се у среду, 8. јануара 2020. године, а други део почиње у суботу, 1.фебруара 2020.године, а завршава се у петак, 14.фебруара 2020.године.
     Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
     За ученике од првог до седмог разреде, летњи распуст почиње у петак, 17. јуна 2020. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31.августа 2020.године.

Члан 7.

     У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РСˮ, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску битку.
     Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21.октобра 2019.године, Свети Сава 27.јануара 2020.године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22.априла 2020.године, Дан победе 9.маја 2020.године, Видовдан 2.јуна 2020.године.
     Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
     Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.

Члан 8.

     Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
     1) православци – на први дан крсне славе;
     2) припадници Исламске заједнице – 1.септембра 2019. године, на први дан Курбан Бајрама и 14.јуна 2020.године на први дан Рамазанског Бајрама;
     3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2019. године, на први дан Јом Кипура;
     4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића;
     5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2020. године, на први дан Божића;
     6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици - од 30.марта до 2.априла 2020. године, православни од 13.априла до 20.априла 2020.године).

Члан 9.

     Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.
     Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Члан 10.

     Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
     Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
     Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у недељу, 28. јуна 2020. године.
     Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником.

Члан 11.

     Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27.марта 2020.године и у суботу 28.марта 2020.године, а завршни испит у среду, 17.јуна 2020.године, четвртак 18.јуна 2020.године и петак, 20.јуна 2020.године.

Члан 11. 

     Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 12.

     Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС - Просветном гласнику”.

Број: 610-00-461/2017-04
У Београду, 16. јуна 2019. године

 

МИНИСТАР
 Младен Шарчевић