ЗА РОДИТЕЉЕПоштовани родитељи будућих ђака првака, 
 
Педагошко-психолошка служба ОШ "Вук Караџић" припремила је презентацију о припреми детета и породице за полазак у први разред. Понудили смо савете и смернице за организовање заједничког времена и активности са децом у периоду до поласка у школу, али и током периода адаптације на први разред. Наша је жеља да од првог сусрета заједно радимо на томе да обезбедимо квалитетан и подстицајан амбијент у коме ће сви наши ученици радосно одрастати, развијати се и учити.
Добро нам дошли!
Презентацију можете погледати ОВДЕ

 

 

Професионална оријентација - Презентацију можете погледати ОВДЕ
 


 
Поштовани родитељи,
 
Уколико имате потребу, можете се обратити Педагошко-психолошкој служби школе путем мејл адресе ppsluzba.vuk.ripanj@gmail.com . У складу са изнесеним проблемом предложиће се и размотрити могући приступи и начини решавања проблема, имајући у виду специфичне околности услед којих је измењен и ограничен уобичајен контекст рада,  али и постојање могућности коришћења различитих доступних и расположивих ресурса за пружање психосоцијалне подршке. Педагошко-психолошка служба ће уз обавезну сарадњу са одељенским старешинама и предметним наставницима наставити да пружа подршку породицама са заједничким циљем да савладамо све изазове и дилеме и током периода наставе на даљину.
 
                                                                                              Педагошко-психолошка служба школе ИНФОРМАЦИЈА

МПНТР: СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима
-Информација презуета са званичног сајта ЗУОВ-а-
Од 23. марта 2020. године почела је са радом СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је због настале ситуације извршило пренамену СОС линије, а  ова линија је у редовним условима имала функцију пријаве насиља у школама и подршку ученицима, а сада је у функцији подршке за превенцију и умањење стреса у ситуацији ванредног стања које је последица епидемиолошке кризе.
Сви ученици, родитељи и запослени у установама образовања и васпитања, који сматрају да им је потребна помоћ и подршка, оснаживање у превазилажењу проблема, стреса и анксиозности у условима ванредног стања и епидемије могу позвати број 0800 200-201.
Дежурства на телефону су организована сваког радног дана у периоду од 9-14 часова.
Укупан број дежурних саветника, психолога и педагога, је 22, а саветници се ротирају сваког радног дана. Саветници имају инструкције за упућивање корисника, када постоји потреба, на линије Министарства здравља, Линије за превенцију суицида и посебне линије за родитеље и децу до 18 година Института за ментално здравље у Београду.
Одсек за људска и мањинска права у образовању, односно запослени задужени за заштиту од насиља у време рада телефона пружају подршку и супервизију саветницима, прате распоред и покривеност линије и задужени су за контакт са оператером уколико за то буде потребе.

 


Подршка мотивацији за учење
 

Драги ученици и родитељи,

Заједно смо се нашли у овој новој ситуацији, а знамо да свака нова ситуација са којом се у животу срећемо захтева од свих нас нову врсту прилагођавања и сналажљивости у налажењу нових решења.  Ових дана сви заједно изнова и свакодневно учимо, најпре животне а затим и школске лекције.   Међутим, корисно је знати да постоје начини како да  сналажење и учење у новој ситуацији учинимо лакшим, и да при томе  чувамо бодрост духа, радну ефикасност и ментално здравље.
Родитељи и законски заступници налазе у новој и изазовној улози да пруже пуну подршку процесу учења подржавајући и охрабрујући своју децу на разне начине. При томе, немали број родитеља ради од куће истовремено бринући о целокупном функционисању домаћинства. Треба ускладити све активности, што јесте велики изазов.  Ипак, знамо да основни принципи који помажу у излажењу на крај са сваком захтевном ситуацијом помажу и у овом случају.
Најпре, веома је важно да не заборавимо да је за ученике, као и за одрасле битно да дневне активности буду планиране и да имају структуру. Ови принципи се могу применити на организацију дечијег дана код куће. Рутина и планирање распореда обавеза у оваквим ситуацијама нарочито позитивно утичу на успостављање и одржавање осећаја контроле над ситуацијом која по својој природи , као изненадна и неочекивана промена животних околности, може донети осећај немира и тескобе.  При планирању узети у обзир чињеницу да свако дете има свој темпо напредовања а такође и да емоционално различито реагује на нове околности и нарушену дневну рутину. Поштујмо то и подстичимо дете да напредује и савладава градиво поступно. Стрпљиво и без љутње проћи корак по корак са њим ако је потребно. Охрабрити и похвалити сваки напредак и труд који дете уложи. Помозите детету да направи распоред својих обавеза тако да прави кратке паузе између већих сегмената учења, али и да одвоји део дана који ће посветити слободним активностима, личним интересовањима и дружењу са породицом.
Ученик ће имати више мотивације за учењем ако му је јасан циљ и сврха учења, ако налази одговор на питање „Зато је ово важно да знам, каква је корист од тога?“. Зато је корисно да децу усмеримо да повежу градиво са ситуацијама из реалног живота, проверити да ли су разумели како се градиво које уче може применити у пракси, кад год је то могуће.  Подстичите децу да истражују занимљивости у вези са градивом, да дођу сами до неких одговора и открића, то ће позитивно деловати на њихову вољу и мотивацију у учењу. Иако нам је циљ превасходно да изградимо унутрашњу мотивацију за учењем, није на одмет повремено подсетити ученике да ће  све њихове активности и залагање ученика током овог периода бити узете у обзир приликом утврђивања успеха на крају полугодишта. 
И да не заборавимо најважније, разговарајте са својом децом, саслушајте њихове бриге, објасните ситуацију сажето и јасно, прилагођено дечјем узрасту. Проводите слободно време у заједничким активностима које ојачавају породичне везе и осећај припадности, који  је јако важан у оваквим ситуацијама. Ђацима је такође важно да одрже контакт са својим друговима и другарицама јер је и то манифестација потребе за припадањем и сигурношћу. И то треба уважити, уз напомену да су дужни да се придржавају устаљених правила лепог и другарског понашања током било ког облика комуникације, као и у процесу он лајн учења, на шта ће родитељи свакако обратити пажњу и с тим у вези правилно усмерити своју децу. Пружите деци пуно разумевања током овог периода али не заборавите да су деци потребна правила, јасно постављене границе и доследност у родитељском приступу како би се осећала заштићено а уједно и слободно да расту и да се правилно развијају!
 
Са жељом да успешно превазиђемо све заједничке изазове,
 
Јелена Савић, психолог школе