Прваци

 
 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т   Е  Њ  Е
 

за упис ученика у први разред за школску 2020/2021. годину
 
Поштовани родитељи,  информације у вези са уписом у први разред за школску 2020/2021. годину можете добити од:
 
 1. Срећко Кривокапић, директор  школе, телефон 066 5531 684
                2. Зоран Митровски, помоћник директора школе, телефон 063 262 385
 
Временски интервал у току радног дана када се родитељи могу обратити телефоном за добијање потребних информација: од 9.00 часова па до 14.00 часова.
 
Електронска адреса школе на коју се родитељи могу обратити за одговоре у вези са уписом деце у први разред: osvuk11@ptt.rs