Документација потребна за упис

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, односно ове школске године уписују се деца рођена: од 1. марта 2013. до 1. марта 2014. године.
У школу може да се упише и дете старије од седам и по година, уз документацију да због болести или других оправданих разлога није уписано на време у школу.
Превремени упис у школу могућ је и за децу рођену између 1. марта 2014. године и 1. септембра 2014. године, после провере спремности за полазак у први разред, коју врши школски психолог.

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА!

Документација потребна за упис:
– извод из матичне књиге рођених (може набавити школа уз сагласност родитеља);
– потврда педијатра о здравственој способности детета;
– уверење о завршеном припремном предшколском програму;
– пријава пребивалишта за дете;
– решење о старатељству (ако један родитељ самостално брине о детету).
 
Упис обухвата:
– административни упис код секретара школе од 1. априла 2020. године, сваког радног
дана од 8-15 часова;
– лекарске прегледе детета код изабраног лекара;
– испитивање зрелости детета за полазак у школу код школског педагога или психолога у
заказаним терминима.

Лекарски преглед
Прегледи се обављају у Дому здравља код изабраног лекара педијатра, који по потреби упућује на специјалистичке прегледе.
Обављају се следећи прегледи:
– лабораторијски преглед крви;
– ревакцинација против дечје парализе, дифтерије и тетануса;
– стоматолошки преглед;
– офтамолошки преглед;
– преглед код физијатра;
– специјалистички прегледи (по процени педијатра);
– процена говорно-језичког развоја (уколико Дом здравља има логопедску службу)
.
ТЕСТ ЗРЕЛОСТИ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
Тестирање деце која полазе у први разред основне школе врши се стандардизованим психолошким тестовима. Тестирањем се сагледава:
– интелектуални развој детета;
– начин мишљења и закључивања;
– развијеност графомоторике, памћења и говора;
– емотивна зрелост;
– социјални развој детета.
Тестирањем се не проверава степен знања из школских предмета као што су рачунање и писање слова, већ се испитује способност детета да та и друга знања усвоји!
Није потребна никаква посебна припрема за  тестирање. Важно је само да дете тога дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно.
Након тестирања родитељи ће добити информацију о понашању и постигнућу детета. Указаће им се на јаке и слабе стране детета, и ако је потребно, дати савет за кориговање.