Преузимања

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Екскурзије/ Набавка електричне енергије
КЛАСИФИКАЦИОНЕ ТАБЕЛЕ
Правилник о заштити од дискриминације и понашања којим се вређа углед, част и достојанство
ПРАВИЛНИЦИ, УПУТСТВА И ПРЕПОРУКЕ МИНСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
РЕД ВОЖЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
Зимски ред вожње линија 404, 405 и 534 за школску 2018/2019.годину.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Планирање стручног усавршавања и професионалног развоја и документа везана за стручно усавршавање запослених
Уџбеници