САВЕТ РОДИТЕЉА

Датум: 14. Septembar 2015 10:59 Категорија: Новости

У понедељак 14.септембра 2015.године у 18.30 часова биће одржан Савет родитеља ОШ ''Вук Караџић'' у Рипњу

За седницу је предвиђен следећи дневни ред: 

1. Конституисање Савета родитеља, избор председника и заменика председника и усвајање плана рада.

2. Разматрање Извештаја о раду школе и директора школе за школску 2014/2015.годину

3. Разматрање плана рада школе за школску 2015/2016.годину (школски календар, екскурзије, настава у природи)

4. Доношење одлуке о висини надокнаде за реализацију екскурзије и наставе у природи

5. Материјална издвајања родитеља (осигурање, обезбеђење, ђачка кухиња)

6. Разно