ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У БРЂАНИМА

Датум: 07. Mart 2017 23:58 Категорија: Новости

Од новембра 2016. године успешно функционише продужени боравак у ИО Брђани.
Рад се одвија у две групе:
- први и други разред, учитељица Соња Гачић,
- трећи и четврти разред, учитељица Соња Стошић.

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима нижих разреда и представља могућност да деца, поред редовне наставе буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу.
За рад са децом у продуженом боравку ангажују се професори разредне наставе.
 
У продуженом боравку време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору...
Временска организација продуженог боравка је флексибилна, како у погледу редовности похађања, тако и у погледу дужине времена које дете проведе у току дана.
 
Време које деца проводе у боравку одвија се кроз:
- самостални рад ученика: подразумева израду домаћих задатака и увежбавање садржаја обрађених на часовима наставе,
- слободне активности, које имају рекреативно-забавни и стваралачки карактер и испуњене су различитим радионицама и
- слободно време: тренутке релаксације и одмора деца проводе у школи или школском дворишту под стручним надзором учитеља.
 
 Активности у продуженом боравку организују се на принципу потпуне слободе избора и добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се... 
 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Време Активност
11.30 - 11.45 Хигијена и припрема за ручак - ужину
11.45 - 12.15 Ручак - ужина
12.15 - 13.00 Рекреација и боравак на ваздуху
13.05 - 15.00 Самосталан рад ученика и израда домаћих задатака,  
реализација неке од пратећих активности
15.05 - 16.30 Организовано слободно време
 
 
Неке од активности из продуженог боравка у ИО Брђани можете видети на фотографијама у галерији. http://osvukripanj.nasaskola.rs/galerija/98/PRODUZENI-BORAVAK-U-BRDJANIMA/


С. Карић