БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Датум: 13. Maj 2016 18:30 Категорија: Новости

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 9. Закона о уџбеницима (''Службени гласник РС'', број 68/15), припрема акт Владе о реализацији пројекта ''Бесплатни уџбеници за школску 2016/2017.годину'', у оквиру којег ће највећи део средстава бити утрошен за финансирање набавке и доделе уџбеника за ученике кориснике новчане социјалне помоћи.      

Заинтересовани родитељи, односно старатељи ученика треба да се пријаве разредном старешини најкасније до 17.маја 2016.године.

Поред пријаве за бесплатне уџбенике, родитељи треба да доставе школи потврду надлежног органа социјалне заштите о томе да су корисници новчане социјалне помоћи, као и писану сагласност да школа може да обрађује те податке, најкасније до 10.јуна 2016.године. Ученици родитеља који не доставе потврду надлежног органа социјалне заштите о томе да су корисници новчане социјалне помоћи неће моћи да добију бесплатне уџбенике.