Клаендар активности за спровођење завршног испита

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

 

Пробни завршни испит, математика

 

 

Пробни завршни испит, српски језик и комбиновани тест

 

 

Анализа пробног завршног испита

 

 

Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда

 

 

Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

 

Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за пријемни испит (детаљније обавештење у школским управама

 

 

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном је

   

Пријемни испити у музичким школама

 

 

Пријемни испити у балетским школама

 

 

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

 

 

Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима

 

 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика)

 

 

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима

 

 

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији

 

 

Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

 

 

Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

 

 

Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким, музичким и балетским школама

 

 

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

 

Коначни резултати пријемних испита  (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

 

Провера склоности за упис ученика у 7.разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

 

 

Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика

 

 

Прегледање теста из српског (матерњег) језика

 

 

Завршни испит - тест из математике

 

 

Прегледање теста из математике

 

 

Завршни испит - комбиновани тест

 

 

Прегледање комбинованог теста

 

 

Супервизија спровођења завршног испита

 

 

Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог теста)

 

 

Унос резултата завршног испита

   

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

 

 

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

 

 

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама

 

 

Објављивање коначних резултата завршног  испита

 

 

Упис у музичке и балетске школе

 

 

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података

 

 

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

 

 

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

 

 

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту

 

 

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

 

 

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

 

 

Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

 

 

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг

 

 

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

 

 

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

 

 

Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

 

 Све информације везане за упис у средњу школу можете потражити на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs